Patroni i sponsorzy

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

logo_pafw_rgb

Logo Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

logo DL

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Organizatorem tegorocznego konkursu  grantowego „Działaj Lokalnie” na naszym terenie  jest LGD „Równiny Wołomińskiej”

lgd_dl_logo

Ponad to Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności finansuje inne projekty jak:

 • English Teatching
 • Równać Szanse
 • Szkoła Ucząca Się (SUS)
 • Projektor – Wolontariat Studencki
 • Lokalne Partnerstwa PAFW
 • Stypendia Pomostowe
 • Wspieramy organizacje pozarządowe
 • Liderzy PAFW
 • Nowe Technologie Lokalnie
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku
 • Konkurs „Pro Publico Bono”
 • Obywatel i Prawo
 • Przemiany w Regionie (RITA)

Więcej informacji na temat poszczególnych programów można znaleźć na stronie: PAFW