Znamy termin pierwszego spotkania

Już 17 maja 2013 r. o godz. 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację działań na rzecz lokalnej społeczności.

Przypominamy, że w ramach konkursu można otrzymać do 6.000 zł dotacji na działanie na rzecz lokalnej społeczności! Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Takiej szansy wcześniej nie było. To pierwszy rok, kiedy organizacje, grupy nieformalne i inicjatywy lokalne z terenu gminy Zabrodzie mogą startować w konkursie grantowym Działaj Lokalnie.

W ramach konkursu Działaj Lokalnie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.
Uczestnicy i uczestniczki szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek w formie ciastek, kawy i herbaty.

Nabór wniosków przewidywany jest w okresie od 13 maja do 23 czerwca 2013 r.

Projekty mogą trwać od 3 do 6 miesięcy i muszą być realizowane w okresie od września 2013 do lutego 2014 r.
Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę www.dzialajlokalnie.waw.pl.
Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju.

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzony przez partnerstwo Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” i Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju.

Ruszamy z Działaj Lokalnie!

Przeszło 50 tys. zł na granty dla organizacji i grup nieformalnych z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej”!

To rezultat wspólnego wniosku przygotowanego przez partnerstwo Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” i Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”. Miło nam poinformować, że przygotowany przez nas projekt spotkał się z przychylnością oceniających i znaleźliśmy się wśród 10 nowych Ośrodków Działaj Lokalnie.

Już w najbliższym czasie planowany jest nabór wniosków. Konkurs zostanie ogłoszony w maju z terminem składania wniosków w czerwcu. Zapewnimy Państwu konsultacje i pomoc w opracowywaniu projektu. Planujemy również zorganizowanie spotkań na terenie gmin, które są objęte konkursem, aby mieli Państwo szansę zadać pytania i bezpośrednio od nas dowiedzieć się na co można zdobyć dofinansowanie.