Działaj Lokalnie IX 2015 – Zakończony

Dzialaj_Lokalnie_logo_rgb

PODSUMOWANIE DL IX 2015

Od roku 2013 liczba składanych projektów systematycznie rośnie. W 2013 roku ilość złożonych projektów wyniosła 26, 2014 – 40, a w 2015 – 55. W 2015 roku zrealizowano i rozliczono 21 projektów z terenu 13 gmin. Poniżej przedstawiamy otrzymane rezultaty.

 

 DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW W LICZBACH

1.Liczba zrealizowanych i rozliczonych projektów – 21

2. Liczba dofinansowanych wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe – 12

3. Liczba wniosków złożonych przez grupy nieformalne – 8

4. Liczba dofinansowanych wniosków złożonych przez Inicjatywy DL – 1

5. Kwota przyznanych dotacji – 59 000,00zł

6. Kwota dotacji z ARFP na granty – 30 000,00zł

7. Wkład własny na granty – 29 000,00zł

8. Liczba grup nieformalnych, które przekształciły się w organizację pozarządową w trakcie realizacji projektu – 1

9. Liczba grup nieformalnych, które rozpoczęły proces formalizowania działalności w trakcie realizacji projektu – 0

10. Liczba grantobiorców, którzy przewidują kontynuację projektu w ramach własnej działalności – 20.

11. Liczba grantobiorców, którzy przewidują kontynuację projektu przez mieszkańców, uczestników projektu – 0.

12. Liczba grantobiorców, którzy nie przewidują kontynuacji projektu -1.

OTRZYMANE REZULTATY

Dzięki zrealizowaniu 21 projektów w dziewiątej edycji programu „Działaj Lokalnie”, lokalna społeczność zaczęła między innymi:

 • dostrzegać walory przyrodnicze,

 • stawiać na aktywne spędzanie czasu,

 • spedzać wolny czas pozwalający nabyć nowe umiejętności oraz rozwijać się intelektualnie,

 • integrować się z najbliższym otoczeniem, sąsiadami, seniorami, dziećmi,

 • poznaje kulturę regionu oraz miejscowe zwyczaje – tradycję,

 • nabyć nawyki zdrowego żywienia,

 • poznawanie środowiska naturalnego,

 • uczą się kreatywności oraz wychodzenia z inwencją np. poprzez zajęcia plastyczne i teatralne,

 • biorąc udział w spotkaniach pomagającym radzić sobie w trudnych i stresowych sytuacjach w życiu codziennym.

Na 21 projektów w 2015 roku przeznaczono 59 000 PLN, w tym 29 000 PLN ze środków własnych LGD „RW”. Dzięki zrealizowaniu powyższych projektów wyrównywane są szanse na rozwój między społecznością mieszkającą w mieście, a społecznością mieszkającą na terenach wiejskich oraz miastach do 20 000 mieszkańców. Projekty trwały od 3 do 6 miesięcy i były realizowane w okresie 01.07.2015 – 31.12.2015. Dzięki nim lokalne społeczność miała dostęp do wydarzeń kulturalnych pozwalających na ich rozwój, rozpowszechnianie prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, pozwala na:

 • podniesienie standardu życia,

 • zmniejszenie ryzyka chorób,

 • podtrzymywanie lokalnych tradycji, kultury, historii oraz dziedzictwa związanego z miejscem zamieszkania uczestników i realizacji projektu,

 • podnosi umiejętności oraz edukuje w zakresie kreatywnego i strategicznego myślenia, szybkiego czytania, rozwija umiejętności taneczne i teatralne.

Granty pozwalają lokalnym, małym organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym, które w przeciwieństwie do dużych organizacji nie posiadają środków na swoją promocję. Organizacje te realizują małe projekty adekwatne do oczekiwań mieszkańców danego regionu.

 

Wszystkim grantobiorcom dziękujemy za udział w programie Działaj Lokalnie.

Zespół Działaj Lokalnie