Spotkania informacyjne

Na terenie działania naszego Ośrodka Działaj Lokalnie będziemy organizować spotkania informacyjne. Dla Państwa wygody będą one organizowane na terenie gmin objętych konkursem.

Harmonogram szkoleń z programu Działaj Lokalnie X 2017 odbywać się będą wg następującego harmonogramu:

Działaj Lokalnie zaproszenie na szkolenia