Spotkania informacyjne

Na terenie działania naszego Ośrodka Działaj Lokalnie będziemy organizować spotkania informacyjne. Dla Państwa wygody będą one organizowane na terenie gmin objętych konkursem.

Spotkania będą się odbywały wg poniższego harmonogramu:

Harmonogram spotkań 2016 już wkrótce.