Działaj Lokalnie 2016

Wszystkim grantobiorcom za udział w Programie Działaj Lokalnie 2016 dziękujemy.