Kontakt

pytajnik

Masz pytania?

Chcesz się z nami skontaktować?

Napisz:

biuro@lgdrw.pl

t.pierzchala@lgdrw.pl

(Tomasz Pierzchała)

Zadzwoń:

29 649 18 31

662 329 278

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
ul.Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz

Ośrodkiem Działaj Lokalnie na „Równinie Wołomińskiej” zajmują się Tomasz Pierzchała – koordynator Działaj Lokalnie, Tomasz Olszewski  oraz Kinga Zielińska – pracownicy LGD „Równiny Wołomińskiej” wspomagający koordynatora.

Koordynator odpowiedzialny jest za:

 • kontakt z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce,
 • sprawdzanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,
 • przewodniczenie komisjom konkursowym,
 • przygotowywanie umów dla grantobiorców,
 • kontakt z grantobiorcami,
 • pomoc i wspieranie grantobiorców,
 • przeprowadzanie szkoleń związanych z Programem „Działaj Lokalnie” oraz Konkursu „Opowiedz”,
 • przeprowadzanie kontroli grantobiorców realizujących projekty finansowane przez PAFW w Programie „Działaj Lokalnie”,
 • tworzenie raportów okresowych i końcowych do ARFP.

Obowiązkami Kingi Zielińskiej oraz Tomasza Olszewskiego:

 • wspieranie koordynatora Działaj Lokalnie w jego obowiązkach,
 • kontakt z beneficjentami podczas jego nieobecności,
 • wspólnie przeprowadza kontrolę z koordynatorem.