Prawa autorskie i wykorzystanie wizerunku

Informacja pochodzi ze strony www.dzialajlokalnie.pl

WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU A PRACE W KONKURSIE „OPOWIEDZ…”

Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich)

Art. 81 ust. 1 Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Oznacza to, że kręcąc filmik czy też wykonując reportaż multimedialny, powinniśmy mieć zgodę osób w nim uczestniczących na rozpowszechnianie ich wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich powinna to być zgoda opiekunów prawnych. Nie jest określona forma takiej zgody – może być ustna lub pisemna, przy czym forma pisemna daje większą pewność.

Jednak nie we wszystkich sytuacjach jest niezbędna taka zgoda:

Art. 81 ust. 2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,

  2. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Co oznacza, że jeśli w pracy konkursowej pokazujemy większą grupę ludzi to z prawnego punktu widzenia nie potrzebujemy zgody każdej osoby na publikację jej wizerunku. Natomiast jeśli w pracy zawarty jest np.: fragment wywiadu z jedną osobą, jej występ itp. to powinniśmy tę osobę poprosić o zgodę.

Opracowanie: Krystyna Stodółkiewicz

Przykładowy formularz zgody na wykorzystanie wizerunku:

{wpdm_category=zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku}