Logotypy

 Logotypy programu Działaj Lokalnie

Logotyp Działaj Lokalnie

Logotyp Działaj Lokalnie

Logotypy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Logo Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Logotyp Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Logotypy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Logotyp Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Logotypy Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Logotyp LGD "Równiny Wołomińskiej"

Logotyp LGD „Równiny Wołomińskiej”

Logotypy Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju

Logotyp Stowarzyszenia Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju

Logotyp Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju

Logotyp – GREENCARRIER

Logo GREENCARRIER

Logotyp GREENCARRIER

http://dzialajlokalnie.waw.pl/wp-content/uploads/2018/09/logo.png

    Przykładowe rozmieszczenie logotypów