Logotypy

 Logotypy programu Działaj Lokalnie

Logotyp Działaj Lokalnie
Logotyp Działaj Lokalnie

{wpdm_category=logotypy}

Logotypy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Logo Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
Logotyp Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

{wpdm_category=logotypy-arfp}

Logotypy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Logotyp Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

{wpdm_category=logotypy-pafw}

Logotypy Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Logotyp LGD "Równiny Wołomińskiej"
Logotyp LGD „Równiny Wołomińskiej”

{wpdm_category=logotypy-lgd-r-wniny-wo-omi-skiej-}

Logotypy Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju

Logotyp Stowarzyszenia Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju
Logotyp Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju

{wpdm_category=logotypy-kastor}

Logotyp – GREENCARRIER

Logo GREENCARRIER
Logotyp GREENCARRIER

http://dzialajlokalnie.waw.pl/wp-content/uploads/2018/09/logo.png

{wpdm_category=logotypy-Lokalnej Grupy Działania}

Przykładowe rozmieszczenie logotypów

{wpdm_category=zestaw_logotypow_RGB 2016}