Ilość złożonych wniosków

Ośrodek Działaj Lokalnie na „Równinie Wołomińskiej” 31 maja zakończył nabór wniosków w konkursie grantowym Działaj Lokalnie IX 2016.
Wpłynęły 23 oferty konkursowe na łączną kwotę ponad 112 000 zł.

Dziękujemy za zaangażowanie grantobiorców i złożenie ofert.
Obecnie trwa weryfikowanie złożonych wniosków pod kątem formalnym, następnie zostanie powołana komisja grantowa, która oceni wnioski pod względem merytorycznym.

Lp.GminaLiczba złożonych wnioskówŁączna wartość wniosków
1Brańszczyk16 000
2Długosiodło29 950
3Jadów212 000
4Klembów417 580
5Poświętne313 440
6Rząśnik14 600
7Strachówka29 716.5
8Tłuszcz628 030
9Wołomin00
10Wyszków00
11Zabrodzie15 500
12Zielonka16 000
RAZEM23112 816.5

Nabór Działaj Lokalnie 2016

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” po raz kolejny dzięki współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” 2016 r.

Nabór wniosków będzie trwał od 01.05.2016 r. do 31.05.2016 r.

Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

W praktyce oznacza to wsparcie merytoryczne i finansowe dla stowarzyszeń, fundacji, a także grup nieformalnych, które znajdują się i działają na obszarze LGD „Równiny Wołomińskiej”, oraz działają dla lokalnych społeczności.

W programie Działaj Lokalnie IX 2016 uruchomiona została ścieżka tematyczna pt. „Przedsiębiorczość lokalnie”. Ma ona na celu edukowanie lokalnej społeczności w zakresie ekonomii m.in. założenia, prowadzenia firmy, jakie jest prawo w tym zakresie lub jak napisać dobry i skuteczny biznes plan. Projekty te muszą być wspomagane przez lokalnych przedsiębiorców najlepiej w formie finansowej. Dzięki temu na wszelkich dokumentach, plakatach i innych materiałach promocyjnych zamieszczane będzie logo lub znak firmowy danej firmy. Na projekty związane  ze ścieżką tematyczną przeznaczono kwotę 10 000 zł.

Projekty powinny być związane z następującą tematyką:

 • pomocą społeczną,
 • nauką,
 • edukacją,
 • oświatą i wychowaniem,
 • kulturą,
 • sztuką,
 • ochroną dóbr kultury i tradycji,
 • ochroną zdrowia,
 • działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • upowszechnianiem i ochroną praw kobiet,
 • krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
 • ekologią i ochroną zwierząt,
 • ochroną dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
 • przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
 • upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu,
 • działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ważne informacje:
Zainteresowani chcący uzyskać dotację w celu realizacji swojego projektu będą mieli możliwość składania wniosków tylko w formie elektronicznej w generatorze, który udostępniony będzie na stronie dzialajlokalnie.waw.pl w zakładce „Strefa grantobiorcy” oraz na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Maksymalna kwota, jaką można otrzymać wynosi 6 000 zł, przy czym organizacja składająca wniosek musi posiadać minimum 25% wnioskowanej kwoty ( 5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w formie rzeczowej, usługowej lub pracy wolontariuszy).
Realizacja projektu, na który będzie składany wniosek powinna wynosić od 3 do 6 miesięcy w okresie lipiec – grudzień 2016 r.
W celu oceny napływających wniosków Zarząd LGD powoła Lokalną Komisję Grantodawczą, w skład której będą wchodzili przedstawiciele zarządu LGD „Równiny Wołomińskiej”, darczyńców oraz lokalnej społeczności.
Do czasu, w którym zostanie zakończony nabór wniosków, w każdej gminie znajdującej się na obszarze LGD „Równiny Wołomińskiej” odbędą się szkolenia dotyczące programu „Działaj Lokalnie”. O terminach szkoleń będziemy informować na naszej stronie internetowej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” zachęcamy do odwiedzenia strony: www.dzialajlokalnie.waw.pl

Zaproszenie do składania wniosków do programu Działaj Lokalnie IX 2016

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności zaprasza do składania wniosków do programu grantowego „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” 2016 r. Nabór wniosków będzie trwał od 01.05.2016 r. do 31.05.2016 r. poprzez GENERATOR.