Wyniki Konkursu „Opowiedz…” 2014 – etap ogólnopolski

Z ogromną radością przekazujemy Państwu wyniki etapu ogólnopolskiego Konkursu „Opowiedz…” 2014. Komisja miała bardzo trudny wybór, ponieważ średni poziom prac z każdym rokiem jest coraz wyższy, a prace są coraz lepsze pod względem artystycznym, technicznym i „opowiadaczowym”.

A oto  laureaci Konkursu „Opowiedz …..” 2014.

Nagroda główna: 2600 zł

Krótki film: „Historia podwórka”, autor: Strefa Kultury Młodzieżowej.

ODL zgłaszający: Fundacja Generator Inspiracji

 

  • W kategorii II – MIEJSCE:

Nagroda główna: 2600 zł

Krótki film: „Bo chcemy grać w piłkę”, autor: Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”

ODL zgłaszający: Forum Młodzieży Samorządowej

 

Nagroda główna: 2600 zł

Krótki film: „Razem naprawimy to…”, autor: Grupa nieformalna „Młodzi dla Młodych”

ODL zgłaszający: Stowarzyszenie „Przystań” Iława

 

  • W kategorii III – MOTYW:

Wyróżnienie: 1600 zł

Krótki film: „Tożsamość [od] kuchni”, autor: Fabryka Prądu.

ODL zgłaszający: Żywiecka Fundacja Rozwoju

(decyzją Komisji praca została przeniesiona z kategorii Człowiek do kategorii Motyw)

 

  • W kategorii IV – FILMOWY PRODUKT PROJEKTU:

Nagroda główna: 2600 zł

Krótki film: „1914 Wojenna zawierucha odbija piętno w ludzkich duszach…”, autor: Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

ODL zgłaszający: Fundusz Lokalny Ramża

(decyzją Komisji praca została przeniesiona z kategorii Motyw do kategorii Filmowy produkt projektu)

Lista rekomendowanych wniosków do Programu „Działaj Lokalnie” IX 2015

Lista wniosków ocenionych pozytywnie – przyznane granty

Lp. Numer wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca Realizator Wnioskowana kwota dotacji Przyznane dofinansowanie
1. 429/2015/53 Wejdź do teatru 4 Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju Zespół Teatralny ZYGZAK 6 000,000 4 500,00
2. 437/2015/53 Książki pomagają, czyli bajkoterapia w Zielonce Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce „Animuję bo lubię!” Sympatycy działań animacyjnych MBP w Zielonce 5 900,00 4 400,00
3. 1381/2015/53 Ostatnia akcja Zośki nie Sieczych Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi Lokalni Patrioci 5 620,00 3 000,00
4. 584/2015/53 Wspólna integracja Równe wzbogaca Ochotnicza Straż Pożarna w Równem Ochotnicza Straż Pożarna w Równem 3 954,49 3 000,00
5. 1075/2015/53 Poznajemy ptaki Puszczy Białej Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota 5 930,00 3 000,00
6. 1338/2015/53 Pamięć o mieszkańcach Zielonki – Działalność radiostacji KG AK Towarzystwo Przyjaciół Zielonki Pasjonaci historii Zielonki 6 000,00 2 500,00
7. 616/2015/53 Jak Wojtek został strażakiem – promocja Ochotniczych Straży Pożarnych wśród dzieci i młodzieży Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkarzyźnie Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkarzyźnie 3 000,00 2 500,00
8. 1295/2015/53 Animacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach UKS Ostrówek UKS Ostrówek UKS Ostrówek 5 862,00 3 000,00
9. 1253/2015/53 Mini Park – aktywne i bezpieczne miejsce Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tłuszczu Sołtys i rada sołecka Jasienicy 6 000,00 3 000,00
10. 1389/2015/53 Urlańska weranda Stowarzyszenie miłośników Urli Stowarzyszenie miłośników Urli 5 940,00 3 500,00
11. 1176/2015/53 Nie jesteś sam Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw „Impuls” Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw „Impuls” 6 000,00 3 300,00
12. 1405/2015/53 Planszowisko – gry planszowe uczą nas, bawią i zbliżają do siebie Inicjatywa DL Dla gier planszowych 3 750,00 2 300,00
13. 1128/2015/53 Aktywny Senior – aktywna społeczność Ośrodek Pomocy Społecznej Uniwersytet Trzeciego Wieku 3 550,00 2 000,00
14. 1222/2015/53 Rodzinne spotkania ze sztuką Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło 5 487,20 3 000,00
15. 1005/2015/53 Urządzamy naszą wiejską działkę Stowarzyszenie „Potok Serc” Stowarzyszenie „Potok Serc” 6 000,00 2 000,00
16. 1401/2015/53 Filmowy Zawiszyn Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Zawiszynie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Zawiszynie 4 361,38 3 000,00
17. 1011/2015/53 Zdrowo i aktywnie – zajęcia w swietlicy wiejskiej Fundacja RAZEM Fundacja RAZEM 5 850,00 3 000,00
18. 986/2015/53 Teatr, taniec, śpiew Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie Inspiracje 5 000,00 2 000,00
19. 1410/2015/53 Wakacyjna przygoda Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie WAKAT 5 540,00 2 000,00
RAZEM 55 000,00

Wszystkim beneficjentom serdecznie gratulujemy!