Konkurs „Opowiedz …” 2015

Do lokalnego etapu konkursu „Opowiedz …” 2015 swoje prace zgłosiło sześciu grantobiorców, promujących zrealizowane projekty w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX”:

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zgłoszenie swoich prac i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji 2016.