Za płotem – zdjęcie przedstawia drewniany kościół w Sokołowie Włościańskim z 1687r