2. Mglisty poranek – zdjęcie przedstawia kościół pw. Św.Idziego w Wyszkowie