1. Wisła, rzeka nasza kochana…

1. Wisła, rzeka nasza kochana…